O projektu

Congrad (Conducting graduate surveys and improving alumni services for enhanced strategic management and quality improvement) je Tempus zajednički projekat u periodu od oktobra 2011 do oktobra 2014.

TEMPUS projekti doprinose saradnji i izgradnji mreže u oblasti visokog obrazovanja. Oni imaju za cilj da se poveća razmena znanja između EU univerziteta i visokoškolskih ustanova u TEMPUS partnerskim zemljama u cilju promovisanja reforme i modernizacije visokog obrazovanja.

Congrad će se baviti potrebama visokoškolskih ustanova u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini da poboljšaju svoj institucionalni strateški menadžment i samoevaluirajuće kapacitete uspostavljanjem Sistema za prikupljanje kontakt informacija diplomiranih studenata i sprovođenje redovnih istraživanja među njima.

Osnovni podaci o projektu

Broj projekta – 517153-TEMPUS-1 -201 1-1-DE-TEMPUS-JPGR
Naziv: Sprovođenje istraživanja o diplomiranim studentima i poboljšanje Alumni servisa za unapređenje strateškog menadžmenta i poboljšanje kvaliteta
Koordinator: Obrazovna, audiovezuelna i kulturna izvršna agencija (EACEA) i Univerzitet Bielefeld, Universitätsstrasse 25, 33615 Bielefeld, Nemačka

Ciljevi projekta

Ciljevi projekta su:

  • Razvoj sistema prikupljanja podataka o diplomiranim studentima na visokoškolskim ustanovama u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini (razvoj baza podataka o alumnistima, razvoja jedinica za analizu podataka i sl.)
  • Jačanje kapaciteta institucija visokog obrazovanja u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini u razvoju njihove uloge kao aktera od značaja za tržište rada i ekonomski razvoj u zemlji i regionu
  • Uvođenje prakse redovnog sprovođenja anketa o diplomiranima i korišćenje ovog instrumenta u strateškom donošenju odluka.

Širi cilj CONGRAD projekta je sprovođenje istraživanja među diplomiranim studentima u visokoškolskim ustanovama regiona jugoistočne Evrope radi ostvarivanja permanentnih poboljšanja u obrazovnom procesu unutar ustanova. Očekivanja CONGRAD projekta su doprinos u popravljanju institucionalnih procesa samoevaluacije sistematskim prikupljanjem kvalitetnih informacija o vezi između obrazovnog procesa u visokoškolskoj instituciji i naknadnog zapošljavanja diplomiranih studenata škole, kao i omogućavanja evaluacije zasnovane na činjenicama o reformama u obrazovanju i promenama u kurikulumima u poslednjoj deceniji. Uzimajući u obzir stanje u obrazovanju u prošlosti, kao i profesionalne karijere diplomiranih studenata, CONGRAD ima cilj da ostvari generalni uvid u specifična stanja tranzicije od visokog obrazovanja do tržišta rada pojedinih zemalja u okruženju i osposobljavanje za donošenje odluka na osnovu cinjenica koje se kontinualno prikupljaju.

congrad logo

Uže posmatrano CONGRAD očekuje rezultate u implementaciji sistema za sistematsko prikupljanje podataka o alumnijima u partnerskim zemljama. Inicijalno prikupljanje podataka i istraživanje biće obavljeno. Prikupljanje podataka, verifikacija i analiza doprineće tumačenju saznanja i generisanju izveštaja. Radionica strateškog menadžmenta bazirana na osnovu tih izveštaja biće održana u svakoj od zemalja partnera projekta. Dodatno, regionalne konfrencije i ekspertske radionice biće organizovane. Rezultati projekta CONGRAD će se koristiti tokom razvoja akcionog plana za buduća istraživanja diplomiranih studenata na prostorima Zapadnog Balkana. Diseminacijom će biti obezbeđena sajtom projekta, servisima za podršku razvoju karijera i događajima za novi alumni, kao i otvorenim medijskim događajima organizovanim u partnerskim zemljama. Regionalna konferencija, seminar kojim će projekat biti okončan i glavna publikacija rezutltata inicijalnih istraživanja diplomiranih studenata biće takođe obezbeđena za diseminaciju rezultata. CONGRAD projekt će biti predmet stalnog nadzora i kontrole kvaliteta.

The website has been funded within the framework of the European Union Tempus programme which is funded by the Directorate General for Development and Co-operation - EuropeAid and the Directorate General for Enlargement. This website reflects the views only of the authors, and the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information therein.